Πρόσθετο - Web Page Canvas

Πρόσθετο - Web Page Canvas

Ένα πρόσθετο Chrome που ανέπτυξα σαν χόμπι. Σου επιτρέπει να ζωγραφίζεις σε ιστοσελίδες. Μπορείς να διαλέξεις ότι εργαλείο επιθυμείς όπως βούρτσα, σβήστρα, υπογραμιστής. Έπειτα μπορείς να σώσεις την υπογραμισμένη ιστοσελίδα σου σαν εικόνα. Το κομμάτι στιγμιότυπο της ιστοσελίδας έγινε αποκλειστικά από εμένα. Επίσης σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι τα αποθηκευμένα σου στιγμιότυπα με την Βιβλιοθήκη. Για πιο εύκολη ανάπτυξη, χρησιμοποίησα NPM packages, όπως το gulp, uglify και jshint για να αποσφαλματώνω, να ελαχιστοποιώ τον κώδικα και να χτίζω το πρόσθετό μου.

Ημερομηνία Δημιουργίας: 09 / 01 / 2017

Κώδικας: https://github.com/Damian96/web-page-canvas

Στιγμιότυπα:

 

 

image of Web Page Canvas 1

Date

22 Ιανουαρίου 2018

Categories

Code, Πρόσθετα
©2019 Damianos Giankakis.